รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื่องจากขณะนี้ การติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่เป็นชนิดโอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็ว ทุกพื้นที่ ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราถือว่ามีความเสี่ยง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ดังนี้ จะสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธ์ุ

1.V Vaccine

รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต

*** ซึ่งการระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 - ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 75 ราย ดังนี้

-ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 28 ราย ( 37.33%)

-ได้รับการฉีดวัคซีน 1 เข็ม 13 ราย (17.33%)

-ได้รับฉีดวัคซีน 2 เข็ม 30 ราย ( 40.00%)

-ได้รับการฉีดวัคซีน 3 เข็ม 3 ราย ( 4.00 %)

-อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน 1 ราย (1.33%)

2.U Universal Prevention

โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด

3.C COVID-Free Setting

สถานที่บริการปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบ

4.A ATK (Antigen test kit)

ตรวจเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ เพื่อวินิจฉัย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar