ขั้นตอนการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ

ขั้นตอนการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเตรียมพร้อม

1️ บัตรประชาชน

2️ สเเกน QR​Code​ หมอพร้อม ก่อนรับบริการ

Cr: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอำนาจเจริญคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม