สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 15 ราย ตัวเลขน้อยที่สุดนับตั้งแต่แพร่การะบาดเชื้อรอบที่สาม มีจังหวัดนครพนม ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์ ตัวเลขเป็น 0 ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ ที่น่ายินดีว่านอกจากการติดเชื้อรายใหม่ลดลงแล้ว มีตัวเลขของผู้ป่วยที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลมากถึง 76 ราย

? ? ทำให้การใช้เตียงผู้ป่วยลดลงด้วยเช่นกันที่โรงพยาบาลมีการครองเตียง ร้อยละ26 เท่านั้น และครองเตียง รพ.สนาม จำนวนร้อยละ 6 ของเตียงรักษาที่เตรียมไว้ มีเตียงว่างกว่า 3,200 เตียงเลยทีเดียว

?? สำหรับฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ได้มีฉีดวัคซีนแก่กลุ่มแพทย์พยาบาล อสม.เ่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางส่วนแล้ว 54,054 เข็ม กว่าร้อยละ95 ไม่มีอาการข้างเคียง มีผลข้างเคียงเล็กน้อย (มีอาการ 1-2 ชั่วโมงหายเป็นปกติ) กว่า2,200คน หรือร้อยละ 4.23 มีที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 2 วันหายเป็นปกติ 23 คนและมี19 คนที่มีผลข้างเคียงรุนแรงสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 15 ราย ตัวเลขน้อยที่สุดนับตั้งแต่แพร่การะบาดเชื้อรอบที่สาม มีจังหวัดนครพนม ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์ ตัวเลขเป็น 0 ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ ที่น่ายินดีว่านอกจากการติดเชื้อรายใหม่ลดลงแล้ว มีตัวเลขของผู้ป่วยที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลมากถึง 76 ราย

? ? ทำให้การใช้เตียงผู้ป่วยลดลงด้วยเช่นกันที่โรงพยาบาลมีการครองเตียง ร้อยละ26 เท่านั้น และครองเตียง รพ.สนาม จำนวนร้อยละ 6 ของเตียงรักษาที่เตรียมไว้ มีเตียงว่างกว่า 3,200 เตียงเลยทีเดียว

?? สำหรับฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ได้มีฉีดวัคซีนแก่กลุ่มแพทย์พยาบาล อสม.เ่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางส่วนแล้ว 54,054 เข็ม กว่าร้อยละ95 ไม่มีอาการข้างเคียง มีผลข้างเคียงเล็กน้อย (มีอาการ 1-2 ชั่วโมงหายเป็นปกติ) กว่า2,200คน หรือร้อยละ 4.23 มีที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 2 วันหายเป็นปกติ 23 คนและมี19 คนที่มีผลข้างเคียงรุนแรงคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม