รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 18 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 10 ราย ดังนี้

รายที่ 1 , 2 และ 3 ที่หมู่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก จ.อุบลราชธานี (บุตรชายที่อุบลราชธานี ป่วยด้วยโรค COVID-19)

รายที่ 4 ที่หมู่ 16 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก จ.เชียงใหม่

รายที่ 5 ที่หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

รายที่ 6 ที่หมู่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา เดินทางกลับจาก จ.อุบลราชธานี

รายที่ 7 ที่หมู่ 8 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม เดินทางมาจากต่างประเทศตามระบบ Test ang Go

รายที่ 8 ที่หมู่ 6 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม เดินทางมาจากต่างประเทศตามระบบ Test ang Go

รายที่ 9 ที่หมู่ 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม เดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 10 ที่หมู่ 6 ตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจเดินทางกลับมาจาก จ.มุกดาหาร

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 8 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 8 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม / เหตุการณ์งานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 2 และ 3 ที่หมู่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม / เหตุการณ์งานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 4 ที่หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง / เหตุการณ์มีบุตรเดินทางกลับมาจากชลบุรี

รายที่ 5 ที่หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง / เหตุการณ์มีเพื่อนเดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 6 และ 7 ที่หมู่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์งานสังสรรค์วันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 8 ที่หมู่ 5 ตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์งานสังสรรค์วันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 2565 จำนวน 258 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 73 ราย ติดเชื้อจากภายในจังหวัด จำนวน 185 ราย

- กำลังรักษา 152 ราย ที่โรงพยาบาล 76 ราย โรงพยาบาลสนาม 10 ราย และ Home Isolation 66 ราย

- มีผู้หายป่วยระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม จำนวน 8 ราย

-รวมหายป่วยระลอก มกราคม 2565 แล้ว จำนวน 106 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตระลอกมกราคม 2565

- มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 34 ราย ( อัตราป่วยตาย 0.97 % ) ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 3 รายรายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 18 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 10 ราย ดังนี้

รายที่ 1 , 2 และ 3 ที่หมู่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก จ.อุบลราชธานี (บุตรชายที่อุบลราชธานี ป่วยด้วยโรค COVID-19)

รายที่ 4 ที่หมู่ 16 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก จ.เชียงใหม่

รายที่ 5 ที่หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

รายที่ 6 ที่หมู่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา เดินทางกลับจาก จ.อุบลราชธานี

รายที่ 7 ที่หมู่ 8 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม เดินทางมาจากต่างประเทศตามระบบ Test ang Go

รายที่ 8 ที่หมู่ 6 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม เดินทางมาจากต่างประเทศตามระบบ Test ang Go

รายที่ 9 ที่หมู่ 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม เดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 10 ที่หมู่ 6 ตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจเดินทางกลับมาจาก จ.มุกดาหาร

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 8 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 8 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม / เหตุการณ์งานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 2 และ 3 ที่หมู่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม / เหตุการณ์งานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 4 ที่หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง / เหตุการณ์มีบุตรเดินทางกลับมาจากชลบุรี

รายที่ 5 ที่หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง / เหตุการณ์มีเพื่อนเดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 6 และ 7 ที่หมู่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์งานสังสรรค์วันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 8 ที่หมู่ 5 ตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์งานสังสรรค์วันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 2565 จำนวน 258 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 73 ราย ติดเชื้อจากภายในจังหวัด จำนวน 185 ราย

- กำลังรักษา 152 ราย ที่โรงพยาบาล 76 ราย โรงพยาบาลสนาม 10 ราย และ Home Isolation 66 ราย

- มีผู้หายป่วยระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม จำนวน 8 ราย

-รวมหายป่วยระลอก มกราคม 2565 แล้ว จำนวน 106 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตระลอกมกราคม 2565

- มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 34 ราย ( อัตราป่วยตาย 0.97 % ) ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 3 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม