รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 15 ราย

- มีผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 2 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจากจังหวัดนครปฐม

รายที่ 2 ที่หมู่ 6 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ทำงานที่จังหวัดมุกดาหารเดินทางไป-กลับทุกวัน

รายที่ 3 ที่หมู่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 12 ราย

รายที่ 1 และ 2 ที่หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง บุตรเขยเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี

รายที่ 3 ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ฝึกงานที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 4 ที่หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเถอเมือง

รายที่ 5 และ 6 ที่หมู่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลบุ่ง อำเถอเมือง

รายที่ 7 ที่หมู่ 3 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา รอผลสอบสวนเพิ่ม

รายที่ 8 ที่หมู่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา รอผลสอบสวนเพิ่ม

รายที่ 9 และ 10 ที่หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม

รายที่ 11 ที่หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ (เคสตั้งต้นเดินทางมาจาก กทม.)

และรายที่ 12 ที่หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ที่ตำบลโคกกลาง

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 3,476 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,851 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 625 ราย

- กำลังรักษา 167 ราย ที่โรงพยาบาล 85 ราย โรงพยาบาลสนาม 40 ราย และ Home Isolation 42 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 13 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,275ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม