รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

ายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 22 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 3 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 2 ที่หมู่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ทำงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายที่ 3 ที่หมู่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 19 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 2 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง ไปร่วมงานสังสรรค์ที่ตำบลโนนโพธิ์

รายที่ 2 ที่หมู่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 3 และ 4 ที่หมู่ 6 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 5 ที่หมู่ 4 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง มีญาติเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด

รายที่ 6 ที่หมู่ 6 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

รายที่ 7 ที่หมู่ 1 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

รายที่ 8 ที่อำเภอเมือง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

รายที่ 9 ที่หมู่ 8 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา

รายที่ 10 ที่หมู่ 10 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ มีญาติเดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 11 ,12 ,13 ,14 และ 15 ที่หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานวันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 16 และ 17 ที่หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานวันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 18 และ 19 ที่หมู่ 6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานสังสรรค์ ที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาร่วมงาน

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 3,432 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,840 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 592 ราย

- กำลังรักษา 208 ราย ที่โรงพยาบาล 109 ราย โรงพยาบาลสนาม 79 ราย และ Home Isolation 20 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 9 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,190 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม