รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 17 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 6 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 3 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 2 ที่หมู่ 8 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน เดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 3 ที่หมู่ 9 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต

รายที่ 4 ที่หมู่ 4 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน เดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 5 ที่หมู่ 6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 6 ที่หมู่ 10 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานเลี้ยงที่จังหวัดอุบลราชธานี

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 11 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 2 ที่หมู่ 11 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 3 ที่หมู่ 18 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ที่อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 4 ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

รายที่ 5 และ 6 ที่หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง

รายที่ 7 ที่หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง ร่วมงานสังสรรค์ที่ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง

รายที่ 8 ที่หมู่ 9 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน มีญาติเดินทางกลับมาจาก กทม.

รายที่ 9 และ 10 ที่หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ร่วมงานวันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 11 ที่หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ร่วมงานวันเกิดที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลือำนาจ

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 3,410 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,837 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 573 ราย

- กำลังรักษา 195 ราย ที่โรงพยาบาล 100 ราย โรงพยาบาลสนาม 70 ราย และ Home Isolation 25 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 3 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,181 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar