รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 21 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 20 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 9 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอพนา 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย และอำเภอลืออำนาจ 2 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 1 ราย ที่หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,649 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,532 ราย ภายในจังหวัด สะสม 117 ราย

- กำลังรักษา 294 ราย ที่โรงพยาบาล 148 ราย โรงพยาบาลสนาม 73 ราย Home Isolation 44 ราย และ Community Isolation 29 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 187 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,336 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 3 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม