รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ (05/05/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา10.30 น. นายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธวัชชัย นาราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ร่วมต้อนรับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ณ บ้านนาผาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบต้นกล้าพันธุ์พืช (ต้นกระท่อม) ให้ผู้แทนเกษตรกร และเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วเขียวบ้านนาผาง มีเกษตรกรร่วมต้อนรับจำนวน 300 คน จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ (ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ) เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ มีเกษตรกรเข้าร่วมต้อนรับ จำนวน 280 คน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบต้นกล้าพันธุ์พืช (ต้นกระท่อม) ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยคะแนนโหวต :