รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 12 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 12 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอชานุมาน 1 ราย อำเภอปทุมราช 6 ราย อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย และอำเภอลืออำนาจ 2 ราย

- ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,611 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,497 ราย ภายในจังหวัด สะสม 114 ราย

- กำลังรักษา 538 ราย ที่โรงพยาบาล 186 ราย โรงพยาบาลสนาม 96 ราย Home Isolation 197 ราย และ Community Isolation 59 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 74 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,054 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 3 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :