รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 29 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 28 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 7 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 4 ราย อำเภอพนา 3 ราย อำเภอเสนางคนิคม 1 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย และอำเภอลืออำนาจ 6 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ที่อำเภอหัวตะพาน (หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี )

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,172 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,080 ราย ภายในจังหวัด สะสม 92 ราย

- กำลังรักษา 846 ราย ที่โรงพยาบาล 256 ราย โรงพยาบาลสนาม 212 ราย Home Isolation 253 ราย และ Community Isolation 125 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 29 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 1,311 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอเมือง

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 1 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :