จังหวัดอำนาจเจริญ เกิดวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม 2 หมู่บ้าน ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางคมนาคม ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว

นางขนิษฐา แห่งธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 03.35 น. ได้เกิดเหตุฝนตกและลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชน คอกสัตว์ โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ของราษฎร ได้รับความเสียหาย และทำให้ต้นไม้ ล้มทับถนน เหตุเกิดในพื้นที่ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 หมู่บ้าน ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 เส้นทาง      

ในเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ประสานอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขวางเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก พร้อมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar