สาธารสุขจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 34 ราย แนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ เพื่อลดการแพร่ระบาด

นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยสะสมทั้ง 7 อำเภอ 63 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี โดยอำเภอที่พบการระบาดสูงสุดคืออำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมาน ซึ่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 34 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงให้สาธารณสุขทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เน้นในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา และหอพัก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไป

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar