อนุมัติให้รถแท็กซี่ป้ายดำ รับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือแท็กซี่ป้ายดำ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ..... (แอปพลิเคชัน)

✅ ประโยชน์​ ??

- เป็นทางเลือกการให้บริการรถยนต์รับจ้าง สอดคล้องกับลักษณะสังคมและการใช้ชีวิตของประชาชน ที่นิยมเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น

- หน่วยงานราชการสามารถควบคุมติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารได้และช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

✅ ข้อกำหนดผู้ให้บริการ​??

- ตัวรถมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

- ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและใช้แอปพลิเคชัน ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

- ทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และติดเครื่องหมายแอปพลิเคชันให้ทราบ

? หมายเหตุ : หลัง ครม.มีมติอนุมัติจะประกาศเป็นกฎกระทรวง ภายใน 30 วัน คาดบังคับใช้ประมาณปลายเดือน มิ.ย.-ก.ค. 64


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar