กรมที่ดิน แนะประชาชนทำธุรกรรมที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน “e-QLands” ลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ  ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนเข้าไปใช้บริการที่ดินกว่า 13 ล้านคน ทำให้เป็นสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการทำธุรกรรมที่ดินออกไป หากยังเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อทำธุรกรรม กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “e-QLands” ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทั้งการจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจองคิวรังวัดที่ดิน ที่สามารถจองคิวสำนักงานที่ดินล่วงหน้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดเอกสารต่างๆ ลงในแอปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า นัดหมายเวลาที่ตนเองสะดวก ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ สะดวกรวดเร็ว และใช้เวลาในสำนักงานที่ดินน้อยลง 

จากข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “e-QLands”  แล้วกว่า 20,600 ครั้ง ทำการจองคิวกว่า 440 สาขา รวมกว่า 14,600 เรื่อง แบ่งเป็นจองคิวจดทะเบียนกว่า 11,900 เรื่อง และจองคิวรังวัดที่ดินกว่า 2,700 เรื่อง

สำหรับประชาชนมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน แนะนำให้จองคิวล่วงหน้าผ่าน “e-QLands” โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ : https://eqlands.dol.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ตลอด 24 ชั่วโมง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar