การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการภายใต้ยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3” และยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน”

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการภายใต้ยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3” และยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน”

  จังหวัดศรีสะเกษ
                                                                              เรื่อง การปฏิบัติดำเนินการภายใต้ยุทธการ 
                                                        “พิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3” และยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” ครั้งที่ 3
                                                                           ...................................................................
1. ความเป็นมา     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติดำเนินการภายใต้ยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3” และยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” ครั้งที่ 3 ในห้วงวันที่ 16 - 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
2. ผลการดำเนินงาน     วันที่ 24 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายสมบัติ ปุณณโอภาส ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ แทนผู้อำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 3 และ นายอนุพันธ์ ประจํา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติดำเนินการภายใต้ยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3” และยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผลการดำเนินการตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการร่วมกันของตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร กอ.รมน.จ.ว.ศรีสะเกษ ป.ป.ส.ภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    ศรีสะเกษ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจทางหลวง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวนกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ มีผลการปฏิบัติฯ ในห้วงวันที่ 16 - 24 มีนาคม 2564 ดังนี้
     1. ผลการจับกุมทั้งสิ้น 133 คดี ผู้ต้องหา 136 คน
     2. ตรวจยึดของกลาง ดังนี้
          2.1 ของกลางยาบ้า 89,237 เม็ด
          2.2 กัญชา 2 ต้น
          2.3 กัญชาแห้ง 246 กรัม
          2.4 ไอซ์ 1.50 กรัม
          2.5 กระท่อม 4 ต้น
          2.6 อาวุธปืน 30 กระบอก
     3. ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 10 รายการ มูลค่า 2,049,000 บาท โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมฯ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ     ศูนย์ดำรงธรรมมีบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. รายชื่อผู้ติดต่อ        ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar