ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑ รายการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
6.ประกาศ ขายทอดตลาดแก้ไข.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar