ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑ รายการ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar