"สป.กษ. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 406 อัตราทั่วประเทศ"

"สป.กษ. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 406 อัตราทั่วประเทศ"

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขาวิชา)

(หมายเหตุ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 4 อัตรา)

*** ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/202107


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar