รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 8 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 4 ราย ดังนี้

รายที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ที่หมู่ 1 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 4 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 2 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน / เหตุการณ์ ไปร่วมงานสังสรรค์ที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน (มีผู้ป่วยเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต)

รายที่ 2 ที่หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์มีญาติจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเยี่ยม

รายที่ 3 ที่หมู่ 19 ตำบบุ่ง อำเภอเมือง / เหตุการณ์งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 4 ที่หมู่ 10 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ / เหตุการณ์ไปงานสังสรรค์ที่จังหวัดอุบลราชธานี

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 3,496 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,860 ราย

- ติดเชื้อจากภายในจังหวัดสะสม จำนวน 636 ราย

- กำลังรักษา 142 ราย ที่โรงพยาบาล 73 ราย โรงพยาบาลสนาม 9 ราย และ Home Isolation 60 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 21 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,320 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม