รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 12 ราย

- มีผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 5 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจากจังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 2 และ 3 ที่หมู่ 8 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

รายที่ 4 และ 5 ที่หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน เดินทางกลับจากจังหวัดอุบลราชธานี

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 7 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง รอผลสอบสวนโรค

รายที่ 2 ที่หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง /เหตุการณ์บุตรเขยเดินทางกลับมาจากจังหวัดชลบุรี

รายที่ 3 ที่หมู่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม

รายที่ 4 ที่หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน /เหตุการณ์งานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ (เคสตั้งต้นเดินทางมาจาก กทม.)

รายที่ 5 ที่หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ /เหตการณ์งานสังสรรค์ปีใหม่ ที่ตำบลโคกกลาง

รายที่ 6 ที่หมู่ 6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ /เหตุการณ์งานสังสรรค์ปีใหม่ ที่ตำบลแมด

รายที่ 7 ที่หมู่ 6 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ทำงานที่จังหวัดมุกดาหาร เดินทางไป-กลับ ทุกวัน

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 3,488 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,856 ราย

- ติดเชื้อจากภายในจังหวัดสะสม จำนวน 632 ราย

- กำลังรักษา 155 ราย ที่โรงพยาบาล 83 ราย โรงพยาบาลสนาม 26 ราย และ Home Isolation 46 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 24 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,299 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar