รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 25 ราย

- มีผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 8 ราย ดังนี้

รายที่ 1 ที่หมู่ 20 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

รายที่ 2 ที่หมู่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจากภูเก็ต

รายที่ 3 , 4 และ 5 ที่หมู่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ไปร่วมสังสรรค์งานบวชที่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา (มีเคสตั้งต้นเดินทางมาจาก กทม.)

รายที่ 6 ที่หมู่ 10 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ไปร่วมสังสรรค์งานบวชที่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา (มีเคสตั้งต้นเดินทางมาจาก กทม.)

รายที่ 7 ที่หมู่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา เดินทางกลับมาจากอุบลราชธานี (มีผล PCR บวก จากอุบลราชธานี)

รายที่ 8 ที่อำเภอพนา เดินทางกลับมาจาก กทม.

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 17 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ไปร่วมสังสรรค์งานบวชที่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา (มีเคสตั้งต้นเดินทางมาจาก กทม.)

รายที่ 2 ที่หมู่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 3 , 4 และ 5 ที่หมู่ 2 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 6 ที่หมู่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 7 ที่หมู่ 1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 8 ที่หมู่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 9 ที่อำเภอหัวตะพาน ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลรัตนวารี (เคสตั้งต้นเดินทางกลับจาก กทม.)

รายที่ 10 ,11 และ 12 ที่หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นบ้านใหม่ ที่ตำบลโคกกลาง

รายที่ 13 ,14 ,15 และ 16 ที่หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานสังสรรค์วันเกิด ที่ตำบลโคกกลาง

รายที่ 17 ที่หมู่ 6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ ไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ที่ตำบลแมด

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 3,461 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,848 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 613 ราย

- กำลังรักษา 165 ราย ที่โรงพยาบาล 91 ราย โรงพยาบาลสนาม 50 ราย และ Home Isolation 24 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 23 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,262 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม