รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 4 ราย

- ไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 4 ราย

รายที่ 1 ที่หมู่ 2 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง ไปร่วมงานสังสรรค์ขึ้นปีใหม่ที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ

รายที่ 2 ที่หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เดินทางกลับจาก กทม.

รายที่ 3 ที่หมู่ 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง รอผลสอบสวนโรค

รายที่ 4 ที่หมู่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม รอผลสอบสวนโรค

- รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 3,436 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,840 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 596 ราย

- กำลังรักษา 163 ราย ที่โรงพยาบาล 99 ราย โรงพยาบาลสนาม 55 ราย และ Home Isolation 9 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 49 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,239 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม