รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 21 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 3 ราย ที่อำเภอเมือง 2 ราย และอำเภอลืออำนาจ 1 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 18 ราย ที่อำเภอเมือง 17 ราย และอำเภอลืออำนาจ 1 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 3,349 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,828 ราย ภายในจังหวัดสะสม จำนวน 521 ราย

- กำลังรักษา 138 ราย ที่โรงพยาบาล 84 ราย โรงพยาบาลสนาม 29 ราย และ Home Isolation 25 ราย

- มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 5 ราย

- รวมหายป่วยระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,177 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

“ไปสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน”คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม