รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 8 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 4 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย และหัวตะพาน 1 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 4 ราย ที่หมู่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ทั้ง 4 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,752 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,607 ราย ภายในจังหวัด สะสม 145 ราย

- กำลังรักษา 127 ราย ที่โรงพยาบาล 85 ราย โรงพยาบาลสนาม 26 ราย Home Isolation 8 ราย และ Community Isolation 8 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 27 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,603 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม