รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 5 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 4 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 2 ราย และอำเภอหัวตะพาน 2 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 1 ราย ที่หมู่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,744 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,603 ราย ภายในจังหวัด สะสม 141 ราย

- กำลังรักษา 146 ราย ที่โรงพยาบาล 95 ราย โรงพยาบาลสนาม 33 ราย Home Isolation 6 ราย และ Community Isolation 12 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 6 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,576 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม