รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

 

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 11 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 3 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 1 ราย และอำเภอหัวตะพาน 1 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 8 ราย ที่หมู่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา 6 ราย , ที่หมู่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 1 ราย และ ที่หมู่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 1 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,733 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,596 ราย ภายในจังหวัด สะสม 137 ราย

- กำลังรักษา 151 ราย ที่โรงพยาบาล 89 ราย โรงพยาบาลสนาม 38 ราย Home Isolation 6 ราย และ Community Isolation 25 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 16 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,560 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม