รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 6 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 5 ราย ภูมิลำเนา อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย และอำเภอเสนางคนิคม 3 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 1 ราย ที่หมู่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,722 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,593 ราย ภายในจังหวัด สะสม 129 ราย

- กำลังรักษา 156 ราย ที่โรงพยาบาล 80 ราย โรงพยาบาลสนาม 38 ราย Home Isolation 7 ราย และ Community Isolation 31 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 24 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,544 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม