รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 12 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 12 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 8 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อำเภอพนา 1 ราย และอำเภอหัวตะพาน 1 ราย

- ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,701 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,574 ราย ภายในจังหวัด สะสม 127 ราย

- กำลังรักษา 210 ราย ที่โรงพยาบาล 97 ราย โรงพยาบาลสนาม 66 ราย Home Isolation 14 ราย และ Community Isolation 33 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 6 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,469 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ อำเภอพนา

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม