รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญประจำวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญประจำวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 1 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 1 ราย ภูมิลำเนาอำเภอพนา

- ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,663 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,542 ราย ภายในจังหวัด สะสม 121 ราย

- กำลังรักษา 257 ราย ที่โรงพยาบาล 119 ราย โรงพยาบาลสนาม 93 ราย Home Isolation 11 ราย และ Community Isolation 34 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 26 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,385 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอชานุมาน

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 21 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 4 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม