รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 6 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 6 ราย ภูมิลำเนาอำเภอชานุมาน 1 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อำเภอพนา 1 ราย และอำเภอหัวตะพาน 2 ราย

- ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,628 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,512 ราย ภายในจังหวัด สะสม 116 ราย

- กำลังรักษา 460 ราย ที่โรงพยาบาล 137 ราย โรงพยาบาลสนาม 81 ราย Home Isolation 196 ราย และ Community Isolation 46 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 87 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 2,149 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 3 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม