รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 41 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 37 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 9 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย อำเภอพนา 4 ราย อำเภอเสนางคนิคม 8 ราย อำเภอหัวตะพาน 3 ราย และอำเภอลืออำนาจ 6 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 4 ราย ที่อำเภอเมือง 1 ราย ที่อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย และอำเภอเสนางคนิคม 1 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 1,366 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 1,304 ราย ภายในจังหวัด สะสม 62 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอหัวตะพาน

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย (อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอชานุมาน 2 ราย และอำเภอหัวตะพาน 1 ราย)

- หายป่วยเพิ่ม 30 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 674 ราย

- กำลังรักษา 683 ราย ที่โรงพยาบาล 316 ราย โรงพยาบาลสนาม 241 ราย Home Isolation 67 ราย และ Community Isolation 59 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม