อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 36 จังหวัด

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 36 จังหวัด เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอำนาจเจริญและพักค้างคืน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการ รพ.สต. , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ทันที เพื่อกักกันตัวในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเป็นอันดับแรกหรือที่บ้าน 14 วัน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หากไม่มารายงานตัวหรือไม่ปฏิบัติตาม ปรับไม่เกิน 20,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิดอำนาจเจริญ โทร 08 6651 5424 , 09 0241 0098 , 09 3323 4686 และ 09 5192 4903คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม