รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 74 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 68 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 6 ราย อำเภอชานุมาน 11 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 5 ราย อำเภอพนา 12 ราย อำเภอเสนางคนิคม 11 ราย อำเภอหัวตะพาน 25 ราย และอำเภอลืออำนาจ 4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 6 ราย ที่อำเภอปทุมราช 1 ราย และอำเภอหัวตะพาน 5 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 1,121 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 1,068 ราย ภายในจังหวัด สะสม 53 ราย

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย (อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเมือง 2 ราย และอำเภอชานุมาน 1 ราย)

- หายป่วยเพิ่ม 58 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 600 ราย

- กำลังรักษา 514 ราย ที่โรงพยาบาล 305 ราย โรงพยาบาลสนาม 186 ราย Home Isolation 23 ราย และ Community Isolation 0 รายคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม