อำนาจเจริญเปิดถนนสายวัฒนธรรมในงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองอำนาจเจริญประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคมนี้

อำนาจเจริญเปิดถนนสายวัฒนธรรมในงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองอำนาจเจริญประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคมนี้

วันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2565 ) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมอำนาจเจริญพร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ (สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันนี้มีศิลปินหมอลำชื่อดัง ป.ฉลาดน้อยส่งเสริม อังคนาง คูณไชย มาร่วมแสดงความยินดีและลำหล่องเชิดชูเกียรติครูสลา คุณวุฒิ ซึ่งเป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเนิดสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอำนาจเจริญและอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอีสานที่ดีงามให้คนทั่วไปได้รู้จักและคงอยู่กับชาวอีสานสืบไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับครูสลาและร่วมในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมอำนาจเจริญในวันนี้

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้กำหนดจัดงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองอำนาจเจริญประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ สวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดมายาวนานและที่สำคัญได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำนาจเจริญซึ่งถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเชื่อและความศรัทธาในการสักการะศาลหลักเมือง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตประสพความสำเร็จ เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วันได้มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมมีการนำสินค้าโอท๊อปขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญ ของกิน ของใช้ มาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินคนอำนาจและการแสดงของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตลอดทั้งงานคะแนนโหวต :