พ่อเมืองอำนาจเจริญ พบปะให้กำลังใจแก่คณะนักกีฬาผู้สูงอายุและผู้ฝึกสอนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”

พ่อเมืองอำนาจเจริญ พบปะให้กำลังใจแก่คณะนักกีฬาผู้สูงอายุและผู้ฝึกสอนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”

วันนี้ (26 เมษายน 2565) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พบปะ ให้กำลังใจพร้อมอวยพรคณะนักกีฬาผู้สูงอายุและผู้ฝึกสอนของจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอวยพรขอให้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งโดยสวัสดิภาพ ประสบชัยชนะทุกชนิดกีฬา และขอให้เล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งทีมนักกีฬาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกรีฑา ชาย 4 คน หญิง 8 คน นักกีฬากอล์ฟ ชาย 4 คน และนักกีฬาเปตอง ชาย 2 คน หญิง 2 คนคะแนนโหวต :