พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญนำสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ออกจำหน่ายลดค่าครองชีพให้ประชาชน

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญนำสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ออกจำหน่ายลดค่าครองชีพให้ประชาชน

วันนี้ ( 21 เมษายน 2565 ) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เช่น ไข่ไก่ปกติราคาแผงละ 105 บาท จำหน่าย 80 บาท น้ำมันพืชปกติราคาขวดละ 62 บาท จำหน่าย 40 บาท น้ำตาลทรายปกติรา กก.ละ 24 บาท จำหน่าย 20 บาท น้ำปลาปกติขวดละ 28 บาท จำหน่าย 20 บาท ผลิตภัณฑ์ล้างจานปกติราคาถุงละ 26 บาท จำหน่าย 20 บาท ซึ่งราคาสินค้าที่นำมาจำหน่ายในวันนี้มีราคาต่ำกว่าท้องตลาด

สำหรับการออกหน่วยจำหน่ายสินค้าราคาธงฟ้าโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ไม่สะดวกในการเข้ามาซื้อสินค้าในตัวเมือง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การออกหน่วยธงฟ้าเคลื่อนที่ในวันนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีคะแนนโหวต :