ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในการต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมการเก็บตัวนางสาวไทย ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในการต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมการเก็บตัวนางสาวไทย ประจำปี 2565

วันนี้ (17มกราคม 2565 ) เวลา 14.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในการต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมการเก็บตัวนางสาวไทย ประจำปี 2565 แหล่งท่องเที่ยววัดภูพนมดี เจดีย์หินพันล้านก้อน อำเภอเสนางคนิคม ซึ่งผู้เข้าประกวดนางสาวไทย จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเจดีย์หินพันล้านก้อน และ ร่วมพิธีบวชต้นไม้ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บริเวณ ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าภูไท บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน ซึ่งผู้เข้าประกวดนางสาวไทย จะเรียนรู้เรื่องการผ้าทออำนาจเจริญ ตั้งแต่การตีฝ้าย ปั่นเส้น มัดลาย ย้อมคราม ปั่นด้าย ปั่นหลอด ขึ้นกี่ และสุดท้ายการทอผ้า ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ บริเวณวัดพระธาตุนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจะรับชมการแสดง ระบำตำนานบูชาพระธาตุนาป่าแซง ชมการแสดงเส็งกลองกิ่ง และเยี่ยมชมการผลิตเครื่องจักสานจากวัสดุรีไซเคิล ตระกร้าพลาสติก และการแปรรูปต่างๆ ก่อนกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

สำหรับกำหนดการเดินทางและร่วมกิจกรรมการเก็บตัวของกองประกวดนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2565 โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 24 คน จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ สักการะพระมงคลมิ่งเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจเจริญ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรที่บริเวณเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา อำเภอลืออำนาจ รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม Work Shop การทำภาชนะจากใบไม้กับชาวบ้านในชุมชน การประดิษฐ์พานข้าวตอกแตกเพื่อนำไปสักการะพระเหลาเทพนิมิต อำเภอพนา กิจกรรม Work Shop การทำลูกประคบ หยอดสบู่สมุนไพร สักการะพระเจ้าใหญ่ลือชัย และเยี่ยมชมบริเวณถ้ำนาคา อำเภอลืออำนาจ เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยววัดภูพนมดี เจดีย์หินพันล้านก้อน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเจดีย์หินพันล้านก้อน ร่วมพิธีบวชต้นไม้ เรียนรู้เรื่องการทอผ้าอำนาจเจริญจากกลุ่มชาวบ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน เรียนรู้การประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้าขาวม้าเรียนรู้การทำหัตถกรรมพื้นบ้าน การทอ การจักสาน ณ ศูนย์หัตถกรรมตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน รับประทานอาหารเย็นและพักที่โฮมสเตย์ นาภูคำ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เดินทางไปชมวัดพระธาตุนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา เยี่ยมชมการผลิตเครื่องจักสานจากวัสดุรีไซเคิล ตะกร้าพลาสติก และการแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเก็บตัวนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ประชาชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ได้รู้จักจังหวัดอำนาจเจริญมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มากมายไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่งดงามตามวิถีชนบท รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองแห่งความสงบสุข และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่งคะแนนโหวต :