จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

        วันนี้ ( 17 มกราคม  2565 ) เวลา 10.00 น.  นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาน่าอยู่ น่าศึกษาเล่าเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญคะแนนโหวต :