จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
          วันนี้ ( 17 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ ชาญฉลาด เลื่องลือไปทั่วปฐพี ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งการเผยแผ่หลักธรรม และสร้างศาสนวัตถุ
          นอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไท ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"คะแนนโหวต :