ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ

***สถานที่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการ

เขตปลอดโควิด (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

1) ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารทุกแห่ง

2) สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาต่าง ๆ โรงยิม ฟิตเนส สนามแข่งขันทุกประเภท

หรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา

3) ร้านเสริมสวย ทำเล็บ แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย

นวดฝ่าเท้ากิจการสปา อบไอน้ำ กิจการเพื่อเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคลินิก ที่ให้บริการเสริมความงาม สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่น

ที่มีลักษณะคล้ายกัน

4) สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ

5) สถาบันกวดวิชา

6) ห้องสมุดสาธารณะ

1) สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

😎 โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือ สถานพยาบาลทุกประเภก

9) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สวนสัตว์ หรือสถานที่

จัดแสดงสัตว์

10) โรงแรม สถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการชั่วคราว ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม การอบรม สัมมนา

11) สระว่ายน้ำ

12) สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

13) สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

14) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โดยให้จัดสถานที่ให้มีการระยายอากาศได้ดี (งดเปิดเครื่องปรับอากาศ)

15) ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานที่จัดแสดงสินค้า

*ตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควยคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรมา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564คะแนนโหวต :