พ่อเมืองอำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาล ตําบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสังเกตการณ์การสุ่มตรวจ ATK ผู้เดินทางผ่านอำเภอลืออำนาจ

พ่อเมืองอำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาล ตําบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสังเกตการณ์การสุ่มตรวจ ATK ผู้เดินทางผ่านอำเภอลืออำนาจ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ และมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ อาทิเช่น เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟเรืองแสง น้ำและชุดกาแฟ และสังเกตการณ์การตรวจ ATK ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบใบรับรองให้กับผู้เดินทาง

โดยมีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายทศพงศ์ บุญพุต สาธารณสุขอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจ ATK ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดคะแนนโหวต :