ขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จัดรับฟังความเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จัดรับฟังความเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 23 ธันวาคม 64 เวลา 10.00 น

นานธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เปิดการประชุมตามโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็น การก่อสร้างขยายทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแผ่นดิน 2134 ตอน ลืออำนาจ- พนา กม.ที่ 1+100 - 5+250 โดยแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ณ หอประชุม รร.อนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ต.เปือย อ.ลืออำนาจ

นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ตามเส้นทางดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างทาง เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในต้นปี 2565

นายเกิด ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเปือย นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย นำผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาในพื้นที่ จำนวน 96 คน ร่วมเสนอความคิดเห็น เป็นการก่อสร้างถนน โดยขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 2.50 เมตร ตั้งแต่บ้านเปือย ไปจนถึงบ้านหัวดง ระยะทางยาว 4,250 เมตร

ในการประชุมครั้งนี้ประชาชนต่างขอบคุณคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ช่วยผลักดันโครงการดังกล่าว ทำให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้นคะแนนโหวต :