อำนาจเจริญจัดอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูง กรณีนักท่องเที่ยวตกหน้าผา

อำนาจเจริญจัดอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูง กรณีนักท่องเที่ยวตกหน้าผา

วันนี้ (17 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูง (กรณีนักท่องเที่ยวตกหน้าผา) ณ บริเวณผาชื่นวาริน วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ไฟป่า เจ้าหน้าที่สถานีรายงานอากาศภูสิงห์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวม 45 คน

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ว่าการจัดให้มีการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่วนอุทยานที่มีการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของวนอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการลำเลียงขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกวิธีและรวดเร็วในกรณีที่นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวตกจากที่สูงหรือตกหน้าผา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่วนอุทยานและชุดอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกหน้าผาที่มีมาตรฐาน ซึ่งวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะที่ผาชื่นวาริน และภูสิงห์เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยชีวิตฉุกเฉินในวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ วนอุทยานภูสิงห์- ภูผาผึ้งให้มีความรู้ในการประเมินสถานการณ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการลำเลียงขนย้ายได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 -17 ธันวาคม 2564 มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมการฝึกสถานการณ์จำลองนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ป่าไม้ ไฟป่า สถานีรายงานอากาศภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนและมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์จากการฝึกจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคะแนนโหวต :