มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี พร้อมทั้งนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเป็นผู้แทนประชาชนรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดอำนาจเจริญได้รับผลกระทบจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้อากาศมีความหนาวเย็นมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมความต้องการเครื่องกันหนาวของอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีผู้เดือดร้อนจำนวน 81,246 คน มีความต้องการเครื่องกันหนาวได้แก่ ผ้าห่มนวม 44,723 ผืน ผ้าห่มไหมพรม 30,024 ผืน เสื้อกันหนาว 3,952 ตัว และเครื่องกันหนาวอื่นๆ 2,547 ชิ้น รวมความต้องการเครื่องกันหนาว 81,246 ชิ้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์) ให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2,000 ชุด สำหรับมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุและผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดสรรสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่มกันหนาวและชุดยาและเวชภัณฑ์) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพนา จำนวน 300 ชุด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 300 ชุด อำเภอหัวตะพาน จำนวน 300 ชุด อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 300 ชุด อำเภอชานุมาน จำนวน 300 ชุด อำเภอเสนางคนิคมจำนวน 300 ชุด อำเภอลืออำนาจ จำนวน 200 ชุด โดยมีตัวแทนนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเป็นผู้แทนประชาชนรับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอพนาร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

+21


 คะแนนโหวต :