ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบาย และลำเซบก

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบาย และลำเซบก (14/9/64)

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบาย อ.หัวตะพาน และลำเซบก อ.ลืออำนาจ โดยบริเวณแม่น้ำลำเซบายระดับปริมาณน้ำมากถึง 3.08 เมตร สำหรับบริเวณลำเซบกมีปริมาณน้ำมากเริ่มล้นตลิ่ง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

cr : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญคะแนนโหวต :