นายอำเภอลืออำนาจ นำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมให้กำลังใจในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายอำเภอลืออำนาจ นำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมให้กำลังใจในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴

♦️วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

🔶เวลา 09.30 น.

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวิจิตตรา ชะนา ท้องถิ่นอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณโรงเรียนเทศบาลอำนาจ เปิดเรียนรูปแบบ On Site สังกัด เทศบาลตำบลอำนาจ โดย นางประเสริฐ เพ็ญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลอำนาจ พร้อมด้วย รองปลัด หน.สป ผอ.กองศึกษา ผอ.กองคลัง นวช. ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

อนึ่ง ดร.วีรพร เชื้ออ่ำ ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลอำนาจ คณะครู และคณะกรรมการศึกษา นำตรวจเยี่ยม และนำเสนอมาตราการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 มีการตรวจเข็มทั้งก่อนเข้าห้องเรียน และในห้องเรียน ตลอดจนการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ การสอบประวัติการเดินทางทั้งของเด็กนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 

 คะแนนโหวต :