รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 17 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 16 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอชานุมาน 6 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอหัวตะพาน 3 ราย และอำเภอลืออำนาจ 2 ราย

- มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอหัวตะพาน 1 ราย

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,599 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,485 ราย ภายในจังหวัด สะสม 114 ราย

- กำลังรักษา 600 ราย ที่โรงพยาบาล 196 ราย โรงพยาบาลสนาม 111 ราย Home Isolation 232 ราย และ Community Isolation 61 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 51 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 1,980 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอเมือง

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 3 ราย อำเภอพนา 3 ราย อำเภอเมือง 5 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 2 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :