รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 57 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 54 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 22 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 6 ราย อำเภอเสนางคนิคม 8 ราย อำเภอหัวตะพาน 10 ราย และอำเภอลืออำนาจ 4 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ที่อำเภอเมือง 1 ราย (หมู่ 13 ตำบลบุ่ง ) ที่อำเภอหัวตะพาน 1 ราย (หมู่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย) และที่อำเภอเสนางคนิคม 1 ราย (หมู่ 9 ตำบลนาเวียง)

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,143 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,052 ราย ภายในจังหวัด สะสม 91 ราย

- กำลังรักษา 847 ราย ที่โรงพยาบาล 238 ราย โรงพยาบาลสนาม 208 ราย Home Isolation 254 ราย และ Community Isolation 147 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 33 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 1,282 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 14 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 1 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 2 รายคะแนนโหวต :