รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

- มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 58 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึง จำนวน 47 ราย ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 13 ราย อำเภอชานุมาน 5 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 14 ราย อำเภอพนา 10 ราย อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย และอำเภอลืออำนาจ 3 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 11 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ที่อำเภอหัวตะพาน 9 ราย (หมู่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย 6 ราย , หมู่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย 1 ราย และหมู่ 7 ตำบลหัวตะพาน 2 ราย) และที่อำเภอพนา 2 ราย (หมู่ 4 ตำบลพระเหลา)

- รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,050 ราย

- ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 1,964 ราย ภายในจังหวัด สะสม 86 ราย

- กำลังรักษา 800 ราย ที่โรงพยาบาล 239 ราย โรงพยาบาลสนาม 219 ราย Home Isolation 238 ราย และ Community Isolation 104 ราย

- หายป่วยเพิ่ม 117 ราย

- รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 1,237 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอชานุมาน

- มีผู้เสียชีวิตสะสม 13 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อำเภอพนา 2 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอหัวตะพาน 1 ราย อำเภอลืออำนาจ 1 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 1 รายคะแนนโหวต :